Filialkontor - Jönköping


Kontaktuppgifter

036-127000
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Filialkontor - Jönköping!

Bolaget skall idka handel och tillverkning av byggmaterial-produker, utföra byggnation ävensom utföra därmed förenlig verksamhet.
Filialkontor - Jönköping är verksamt i Jönköping och har inte ännu uppdaterat sin presentation på SnickareListan. Filialkontor - Jönköping har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på SnickareListan. Tipsa gärna Filialkontor - Jönköping om SnickareListan när du är i kontakt med dem.

Om du söker snickare så har du en jättebra möjlighet att skapa en offertförfrågan och jämföra olika firmor som är verksamma i ditt område via vår offertservice. Tjänsten går ut på att du får offert från olika snickare som är verksamma i ditt område. Tjänsten låter dig snabbt och bekvämt göra ett urval av intresserade snickare direkt över nätet.

Du kan sedan i lugn och ro jämföra från snickare och välja den som passar bäst för just dig. Observera att det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 250,580 224,818 232,484
Rörelseresultat 15,719 15,584 21,508
Resultat efter finansnetto 16,324 16,395 21,851
Resultat före skatt 17,072 16,586 17,889
Årets resultat 12,418 11,761 13,104
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 8,696 7,600 8,197
Anläggningstillgångar 15,530 17,871 19,900
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 60,591 60,394 58,118
Summa 76,121 78,265 78,018
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 4,000 4,000 4,000
Bundet eget kapital 4,000 4,000 4,000
Eget kapital 36,162 36,785 37,643
Obeskattade reserver 6,619 7,367 8,734
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 33,340 34,113 31,641
Eget kapital och skulder 76,121 78,265 78,018
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 181.70% 177.00% 183.70%
Vinstmarginal 6.30% 6.90% 9.20%
Soliditet 53.90% 53.80% 56.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 159 146 146
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,515 1,161 916
Personalkostnader 101,558 91,515 85,312
Sociala kostnader 32,347 27,974 25,663
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540125-XXXX Holthe, Tore Ledamot sedan 2014-03-11
540125-XXXX Holthe, Tore Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-03-11
551221-XXXX Toften, Trygve Andreas Extern verkställande direktör sedan 2014-03-11
551221-XXXX Toften, Trygve Andreas Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-02-20
640212-XXXX Olsson, Jan Peter Arbetstagarrepresentant sedan 2005-08-16
640212-XXXX Olsson, Jan Peter Suppleant sedan 2005-08-16
641230-XXXX Andersson Östberg, Ginger Marie Rediviva Arbetstagarrepresentant sedan 2003-03-20
641230-XXXX Andersson Östberg, Ginger Marie Rediviva Ledamot sedan 2003-03-20
660314-XXXX Gerebo, Sven Håkan Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-14
660314-XXXX Gerebo, Sven Håkan Ledamot sedan 2011-04-14
670714-XXXX Gredenhag, Lena Christina Arbetstagarrepresentant sedan 2003-03-20
670714-XXXX Gredenhag, Lena Christina Suppleant sedan 2003-03-20
690329-XXXX Johansson Kjelle, Karl Gustaf Marcus Ledamot sedan 2013-12-10
690329-XXXX Johansson Kjelle, Karl Gustaf Marcus Ordförande sedan 2013-12-10
691231-XXXX Samuelsson, Johan Urban Ledamot sedan 2011-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
500716-XXXX Pettersson, Claes Anders Huvudansvarig revisor sedan 2011-01-15
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2007-06-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430712-XXXX Mo, Reidar Ordförande 2004-12-02 - 2009-05-12
430712-XXXX Mo, Reidar Utlandsbosatt inom EES 2003-10-30 - 2009-05-12
450203-XXXX Rosander, Stig Gunnar Arbetstagarrepresentant 1993-08-06 - 2009-05-12
450203-XXXX Rosander, Stig Gunnar Ledamot 2003-10-30 - 2009-05-12
460206-XXXX Ryen, Odd Harald Ledamot 1993-08-06 - 2008-06-02
460206-XXXX Ryen, Odd Harald Utlandsbosatt inom EES 2003-10-30 - 2008-06-02
551221-XXXX Toften, Trygve Andreas Ledamot 2013-02-20 - 2014-03-11
580623-XXXX Sandelin, Orvar Severin Extern verkställande direktör 2012-10-04 - 2014-03-11
660605-XXXX Atterfors, Lars Rune Ledamot 2009-05-12 - 2013-12-10
660605-XXXX Atterfors, Lars Rune Ordförande 2009-05-12 - 2013-12-10
670310-XXXX Larsson, Charlotte Kristina Ledamot 2005-09-16 - 2011-11-01
690325-XXXX Friblick, Fredrik Lennarth Ledamot 2008-06-02 - 2013-02-20
690528-XXXX Lindberg, Karl Ove Peter Extern verkställande direktör 2004-12-02 - 2012-10-04
720624-XXXX Jonsson, Tomas Andreas Arbetstagarrepresentant 2009-05-12 - 2011-04-14
720624-XXXX Jonsson, Tomas Andreas Ledamot 2009-05-12 - 2011-04-14
Tidigare Tillsynsbefattningar
610523-XXXX Alexandersson, Johan Örjan Huvudansvarig revisor 2007-06-21 - 2011-01-15